top of page

YAYINLAR

5. Diğer Yayınlar

 

a. Tezler

 

1.Çabuk, A., 1995. Application Of Computer Simulation Techniques in Minimizing Environmental Disturbances Of Surface Mining, European Union, Master on Environmental Management. Danışman: Prof.Dr.B.Nath.

2.Çabuk, A., 1996. Turizm-Çevre İlişkisi: Gündem 21 Kapsamında Turizmde Çevre Bilinci Kazandırılması Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Planlama Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. N.Sözen.

3.Çabuk, A.1999. Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Sosyal Fayda Maliyet Analizinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Planlama Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. H.Çelem

 

b. Tanıtım Kitapçıkları

 

1.Yılmaz, O., Şahin, Ş., Çabuk, A., 1997. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bölüm Tanıtım Kitapçığı, Ankara.

2.Sözen, N., Şahin, Ş., Çabuk, A., 1995. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bölüm Tanıtımı.

3.Sözen, N., Şahin, Ş.. Kurum,E., Çabuk.A.., ve ark.., 1992. Landscape Architecture Education in Turkey, İsviçre.

 

c. Projeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri Raporları ve Raporlara Katkı

 

1.Sözen, N.. Akay, A, Çabuk, A.. ve ark.,1995. En İyi Uygulama Örneği: AOÇ, Habitat II Ulusal Raporuna Katkı, 1995

 

d. Araştırma Projeleri ve Fizibilite Raporları - Teknik Raporlar

 

1.Yazgan. M., Erdoğan, E., Çabuk. A.. Ekşioğlu, T., 2001. Sürdürülebilir Peyzaj ve Belek Örneği, Münferit Araştırma Projesi, 1998-1999, Ankara.        

2.Şahin, Ş., Çabuk, A.. 2001. Sürdürülebilir Peyzaj Planlama Çalışmaları Kapsamında Mersin Kıyı Bölgesinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Turizm Bakanlığı Araştırma Projesi, Ankara.                                                                                              

3.Karadeniz, N.. Akpınar, N. ve ark., 1999. Ecological Risk AnaiySpatial Information System Co. (SIS) and Environmental Management Programme For Manyas Lake, Interim Report, Life Project, Ankara.                                                                                                                                                                

4.TÜBİTAK MAM BTAE UTG Grubu. 1999. Kocaeli İli Deprem Sonrası Yeni Yerleşim Alanlannın Tespit Edilmesi, Hizmete Özel, Kocaeli.

5.Ballan, M., Çabuk, A., 2001. TC. İçişleri Bakanlığı Mernis Projesi Ön Raporu ve Akıllı Kart Uygulamaları Prototipi, Teknik Rapor, 120 sayfa, Ticari Gizli, Kocaeli.                        

6.TÜBİTAK, Meteksan, Koç Sistem, Eczacıbaşı, 2001. TC.İçişleri Bakanlığı Mernis Projesi Fizibilite Raporu, 320 sayfa, Hizmete Özel, Ankara.

7.TÜBİTAK MAM BTAE, 2001, T.C.Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Modernizasyonu Fizibilite Raporu, 45 Sayfa, Gizli, Kocaeli.

8.Çabuk. A.. Omar, A., 2001. Riyadh Municipality AM/FM System For Stormwater and Groundwater Facilities System Design Report.

9.Çabuk, A., 2002. Riyadh Municipality AM/FM System For Stormwater and Groundwater Facilities Final Report.

10.Çabuk, A.. Turkbay, V.. 2002.User Manual For GIS User Application for City Information System in Saudi Arabia

11.Eren, K.. Çabuk, A., 2001. Implementation of GIS and Planning Information System Infrastructure For All Kingdom of Saudi Arabia and Structural Planning Project of Saudi Arabia Projesi Ara Raporu.

12.Eren, K., Çabuk, A., 2001. Implementation of GIS and Planning Information System Infrastructure For All Kingdom of Saudi Arabia and Structural Planning Project of Saudi Arabia Projesi Final Raporu.

13.Çabuk. A., 2002, Action Plan for GIS Investment of Municipalities and Rural Affairs Ministry in Saudi Arabia.

14.Çabuk, A., 2002, Inception Report of Updating Project For Structural Plans in Saudi Arabia.

15.Çabuk, A., 2002, Inception Report of Planning Information System of Buraidah, Saudi Arabia.

16.Acemoğlu, S., Çabuk, A.Ozçömlekçi, M., 2002, Final Report of Planning Information System of Buraidah, Saudi Arabia

17.Çabuk, A., 2002, 'Progress Report I' of Updating Project For Structural Plans in Saudi Arabia.

18.Çabuk, A., 2002, 'Progress Report II' of Updating Project For Structural Plans in Saudi Arabia.

19.Çabuk, A., 2007 (ekip olarak) Yersel Fotoğrametri Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Verileri Kullanılarak Odunpazarı Sit Alanı Kentsel Koruma-Yenileme Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.

20.Çabuk, A., 2007 (ekip olarak) Eskişehir Odunpazarı Tarihi Kent Dokusu içinde Tescilli Resmi Yapıların Belgelenmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.

21.Çabuk, A., 2007 (ekip olarak) Arkeoloji ve Mimari Rekonstruksiyon Çalışmalarında Yersel Fotoğrametri ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.

22.Çabuk, A., 2007 (ekip olarak) Arkeoloji ve Mimari Rekonstruksiyon Çalışmalarında Yersel Fotoğrametri ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması, TUBITAK R1001 Projesi.

23.Çabuk, A., 2007 (ekip olarak)105G109 nolu TUBITAK R1007, KAMAG Trafik Kazalarının Azaltılması ve Önlenmesi Amacıyla Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması I. Ve II. Gelişme Raporu

24.Çabuk, A., 2008 (ekip olarak)105G109 nolu TUBITAK R1007, KAMAG Trafik Kazalarının Azaltılması ve Önlenmesi Amacıyla Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması Final  Raporu

25. Erk, E., Çabuk, A., 2011.Hizmet Yönetiminde Web-Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemler: Kurumsal Çözümler Final Raporu, 

26. Güney, Y., etal, 2013. Eskişehir Yerleşim Yerinde CBS Teknikleri Kullanılarak Geoteknik Yapı ve Jeofizik Bilgi Sisteminin Oluşturulması Final Raporu

bottom of page