top of page

YAYINLAR

2. Bildiriler

Yayınlanmış ulusal

  1. Kurum, E., Çabuk, A., Ekşioğlu, T., 1994. Yüzey Madenciliğinin Çevre Yönü Için Bilgisayar Uygulamaları, 1. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi, Trabzon.                       

2.Çabuk, A., 1995. Turizm ve Çevre İlişkisi. Turizmde Yeni Ufuklar, 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon.                                                                                                                                                  

3.Çabuk, A.. 1995. DTCF 1. Coğrafya Sempozyumu. Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmaları-Kapsamında Bilgisayar Olanaklarından Yararlanma, Ankara                                                                                                                                                                   

4.Çabuk, A., 1995. Bilişim'95, Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Kullanım Olanakları, Istanbul.      

5.Kurum, E., Çabuk, A., 1996. Peyzaj Mimarlığında Bilgisayardan Yararlanma Olanakları, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara.                           

6.Çabuk, A., 1997. Belediye Hizmetlerinin Etkinleştirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Ankara Çankaya Ilçesi Açık Yeşil Alan Sistemi Örneği

- Yıldız Teknik Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri

- Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri (tekrar)

- Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri (tekrar)

7.Çabuk, A., 1997. Üretim ve Yönetim Otomasyonunda Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması,

Yıldız Teknik Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri                                               

Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri (tekrar)

Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri (tekrar)

8.Erdoğan, E., Çabuk, A., 1998. Mimar Sinan Üniversitesi, Kültür Varlıklarının Saptanması İçin Bir Yöntem: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Multimedya, İstanbul.                                              

9.Yazgan, M., Erdoğan, E., Çabuk, A., Ekşioğlu, T., 1998. Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri, Sürdürülebilir Peyzaj Planlama için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Belek Örneği, Adana.                                                                                                                 

10.Çabuk, A., Şahin. Ş., 1998. Ulaşılabilir GIS Semineri, Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması, Ankara.                                                       

11.Yazgan, M., Erdoğan, E., Çabuk, A., Ekşioğlu, T., 1998. Ulaşılabilir GIS Semineri, Peyzaj Planlama ve Koruma Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması, Ankara.                 

12.Çabuk, A., Çelem, H., 1999. Çevre Yönetimi ve Planlamasında Sosyal Fayda Maliyet Analizinden Yararlanılması, Türkiye'de Çevre Kirlenmesinin Öncelikleri Sempozyumu, Kocaeli.        

13.Çabuk, A., 2000. Türkiye İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Eğitim Modeli Hazırlanması, TMMOB, PM. Odası Kongresi, Ankara.       

14.Çabuk, A., Eren, K., Karademirler, S., 2003. Planlama Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Kullanılacak Baz Haritaların Hazırlanmasında Mekansal Dengeleme Yöntemlerinin Önemi, Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu.                                                                                                  

15.Çabuk, A., Özcan, G., Eren, K., Karademirler, S., 2003. Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi Sistemlerinde (OH/HY) Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Olanaklarından Yararlanılması, Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu.                                                  

16.Çabuk, A., Anıktar, H., Ballan, M., Karademirler, S., 2003. Cep Telefonları Baz İstasyonları Kaynaklı Elektromagnetik Kirliğinin Görselleştirilerek Azaltılması Amaçlı Öneri Bir Kartografik Yöntem, Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu.                                            

17.Ayday, C, Çabuk, A., Altan, A., Çabuk, S.N., 2004. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ve Online Eğitimin Mühendislik Eğitimindeki Yeri Ve Anadolu Üniversitesi Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, İzmir.

18.Çabuk, A., Çabuk, SN., Güvenal, B., 2004. E-Devlet Olma Yolunda Merkezi  Coğrafi Bilgi Sistemi Üzerine Öneriler, İstanbul.

19.Çabuk, A., Çabuk, S.N., Ulu, A., 2004. Yarım Yüzyıllık Bir Çevre Deneyiminin Ortasında Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara.

20.Ulu, A., Çabuk, A., Aksoylu, S., Çabuk, S.N., 2004. Yerel Yönetimler Mekansal Bilgi Sistemleri, Türkiye Bilişim Derneği Yapı ve Kentte 04 Kongresi, Ankara.

21.Çabuk, A., Aksoylu, S., Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Planlama Sürecinde Uygulanabilirliği, Türkiye Bilişim Derneği Yapı ve Kentte 04 Kongresi, Ankara

22.Aksoylu, S., Uz, O., Çabuk, A., 2005. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma: Eskişehir Örneği”, 10. Harita ve Kadastro Mühendisliği Odası Kurultayı, 28 Mart- 01 Nisan 2005.

23.Uz, Ö., Çabuk, A., Tutal, O., 2005. “Kentsel Yeşil Alanların Yaşlılar Açısından CBS ile Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005.

24.Uz, Ö., Çabuk, A, 2005. “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Planlama Bilgi Sistemi: Eskişehir Kenti Yeşil Alanlarının Tespiti”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, II. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri, 23-25 Kasım 2005.

25.Güvenal, B., Çabuk, A., 2005. “Trafik Kazaları Verilerine Bağlı Olarak CBS Destekli Ulaşım Planlaması: Eskişehir Kenti Örneği“,Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, II. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri, 23-25 Kasım 2005.

26.Güvenal, B., Çabuk, A., 2006. Trafik Kazalarının Azaltılmasında Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması, Bilişim Derneği, Yapı ve Kentte Bilişim, Ankara

27. Uz, Ö., Çabuk, A., 2006. Çocuk Oyun Alanlarına İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Eskişehir Örneği, Bilişim Derneği, Yapı ve Kentte Bilişim Konferansı, Ankara

28.Alpdemir, A.E., Çabuk, A., Yavuz, M.İ., 2005, Eskişehir Kenti Suç Kaynaklarının Bilgi Sistemleri Destekli Tespiti Ve Planlama Kararlarına Esas Teşkil Eden Veriler İle İlişkilendirilmesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyomu.

29.Güvenal, B., Çabuk, A., Yavuz, M. İ., 2006. Trafik Kazalarının Azaltılması Amacıyla Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması, Using Geographical Information Technologies for Reducing Number of Traffic Accidents, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri / 13-16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye.

30.Çabuk, A., Deveci, A., Ergincan, F., Alanyalı, F., Çabuk, S.N., 2006. Documentatıon Of Historical Heritage Using Terrestrail Photogrammetry And GIS, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri / 13-16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye.

31.Çabuk, S.N., Döğeroğlu, T., Çabuk, A., 2006. Stratejik Çevresel Degerlendirme Çalısmalarında CBS Olanaklarından Yararlanılması: Eskisehir Toplu Konut Örneği, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri / 13-16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye

32.Doğru, E., Çabuk, A., Tün, M., Avdan, U., Yavuz, M.İ., 2007. Eskişehir Kenti Polis Müdürlüğü Araç Yönlendirme, Aaraç - Kamera Takip ve Navigasyon Sistemi, ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, Ankara.

33.Çabuk, A., Çabuk, S.N., 2007. Peyzaj Mimarlığı’nda Sektörel Gelişim için Akreditasyon ve Kalite, Peyzaj Mimarlığı Ulusal Kongresi, Antalya.

34. Özge, I., Çabuk, A., 2009. Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Peyzaj Planlama Eğitiminde CBS ve UA, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Eğitiminde Sorunlar Sempozyumu, Ankara

35. Ergincan F., Avdan, U., Tün, M., Pekkan, E., Çabuk, A., 2009. Kültür Varlıklarının İleri Teknolojiler Destekli Belgelenmesi. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Belgeleme Yöntemleri Sepozyumu, Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi, Mersin.

36. Savacı, A., Uyguçgil, H., Çabuk, A. ,Ekin, E., 2010,Konumsal veri topolojisinin oluşturulmasında kurumsallaşma ve kurum içi standardizasyon için ulusal çözümler, III. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, 11-13 Ekim 2010 , Kocaeli – Gebze

37. Bakış, R., Uyguçgil, H., Çabuk, A. ,Gümüşlüoğlu, E.,2010, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Porsuk Havzasında Uygun Baraj Yeri Tespiti ve Bu Barajların Hidroelektrik Enerji Üretimi Yönünden İncelenmesi,  I. Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Karaman. ,20-22 Ekim 2010

38. Ekin,E., Güney,Y., Avdan,U., Çabuk, A., “Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri (GCBS) Desteğiyle Deprem Son Kurtarma Ekibi Sevkiyatı Uygulaması”, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 122-130, Gebze-Kocaeli, 2010.

39. Ekin, E. ve Çabuk, A., (2011), OGC olanakları ile CBS Tabanlı Hizmet Yönetimi: Akıllı Altyapı, Sixth International Advanced Technologies Symposium (IATS'11), Elazığ, Türkiye., 2011

40. Ekin, E., Çabuk, A. ve Güney, Y., (2011), Veri Toplamada Web Tabanlı Döküman Paylaşımı Uygulamalarının Kullanımı, 3. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (HKMO CBS 2011), Antalya, Türkiye., 2011

41. Cengiz,A. E. , Güney, Y.,Çabuk,A., “Yapı Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Yapı Denetiminin Afet Yönetimi İçin Önemi”, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu”, 516-522, Gebze-Kocaeli, 2010.

42. Çabuk, S.N., Çabuk, A.,”Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kalite Kontrol Yönetimi ve Akreditasyou, 4. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, İzmir, 2010

43. Karaca, D., Çabuk, S.N. Çabuk, A., Ekin, E. ,” CBS ve Uzaktan Algılama Eğitiminin Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bağlamında Kazandırılması, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 122-130, Gebze-Kocaeli, 2010.

44. Ekin, E., Çabuk, A., 2011. İnternet CBS ile Altyapı Bilgi Sistemi Çözümleri, 6. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, 14-15 EKİM 2011,  İnşaat Mühendisleri Odası,  Antalya Türkiye.

45. Ersoy., M., Çabuk, S.N., Hocaoğlu, T., Çabuk, A., 2012. Kaynak Envanter ve Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı: Uludağ Milli Parkı Planlama Çalışması Örneklemi, UZAL 2012, Zonguldak.

46. Ersoy., M., Çabuk, S.N., Hocaoğlu, T., Çabuk, A., 2012. Gezegeni İyileştirmek: Geotasarım Kuramı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon.

47. Avdan, U., Tün, M., Çabuk, A., 2012. Kentsel Alan Mimari Belgeleme Çalışmalarında Yersel Lazer Tarama Uygulaması (Ulus Hacı Bayram Örneği), Afyon.

48. Ersoy., M., Çabuk, A., 2012. Rekreasyonel Aktiviteler Açısından Milli Park Kullanımı: Uludağ Milli Parkı Örneklemi, Rekreasyon Araştırma Kongresi:   12–15 Nisan 2012, Kemer, Antalya.

49.  Ersoy, M., Çabuk, S.N., Çabuk, A., 2013. Dönüşen Peyzaj Olgusu Dahilinde Geoinformatik ve Geomatik. Peyzaj Mimarlığı V.Kongresi, Adana.

50.  Çabuk, S.N., Çabuk, A., Ersoy, M., Şenöz, E., 2013. Dönüşen Peyzaj ve Doğa ile Tasarım Bağlamında Peyzaj Şehirciliği Ve Geotasarım Kuramları. Peyzaj Mimarlığı V.Kongresi, Adana.

51. Çabuk, S.N., Çabuk, Ö., Çabuk, A., 2013.  6306 Sayılı Kanun Kapsamında Peyzaj Mimarlığı'nın Yeri Ve Önemi. Peyzaj Mimarlığı V.Kongresi, Adana.

52. Küpçü, R., Teke, M., Çabuk, A., 2014. RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNİN ORTOREKTİFİKASYON BAŞARIMINA REFERANS VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ  SEÇİMİNİN ETKİSİ, UZAL-CBS 2014.

53. Oflaz, E.O., Bayraktar, H., Köksoy, E., İravul, Y., Ölmez, A., Çabuk, A., Avdan, U., Çabuk, S.N., Bektöre, E., Orakoğlu, Ö., Çömert, R., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., 2013. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MESLEK STANDARTLARI VE CBS KULLANIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013, 11-13 Kasım 2013, Ankara. 

54. Toptaş, T.E., Gökçeoğlu, C., Çabuk, A., 2014. VERİ KONTROLLÜ VE UZMAN GÖRÜŞÜNÜ TEMEL ALAN YÖNTEMLERİN DUYARLILIK, TEHLIKE VE RISK ANALIZLERINDE KULLANILMASI. UZAL-CBS 2014.

55. Çabuk, A., Avdan, U., Uyguçgil, H., Çabuk, S.N., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., Köksoy, E., Iravul, Y., 2014. CBS EĞİTİMİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM DESTEKLİ BİR MODEL OLUŞTURULMASI VE PİLOT UYGULAMASI, Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum.

56. Cengiz, E.A., Çabuk, A., Aytekin, O., 2014. İnşaat Şantiyelerine Malzeme Tedarik Sürecinde Coğrafi Bilgi  Sistemleri (CBS)’nin Kullanılabilirliği, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi,6-8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

57. Dereli, M.A., Erdoğan, S., Soysal, M.Ö., Çabuk, A., Uysal, M., Tiryakioğlu, İ., Akbulut, H., Dündar, S., Yalçın, M., Gülal, A.E., Kantar, M., Arslan, Y., 2014. Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin CBS Destekli Mekansal İstatistiksel Metodların Kullanılması, Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum.

58. Şahin, Ş., Uyguçgil, H., Çabuk, A., Doğan, D., 2015. Bir Sibercbs Uygulaması Olarak Peyzaj Bilgi Sistemi: Malatya İli Pilot Alanı, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.                                                                      

59. Çabuk, A., Çabuk, S.N.,2015. CBS Ulusal Meslek Hiyarerarşisi Önerisi, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.                

Avcı, D.U., Güneş, P.U., Çabuk, A., 2015. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminin Uzaktan Eğitimdeki Yeri ve Önemi, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.                                                        

60. Dereli, M.A., Erdoğan, S., Soysal, M.Ö., Çabuk, A., Uysal, M., Tiryakioğlu, İ., Akbulut, H., Dündar, S., Erdoğdu, H., Saraçlı, S., Yal.ın, M., Gülal, A.,E., Taşbaş, M., Kantar, M., Arslan, Y., 2015 CBS ve Bayes Yöntemiyle Trafikte Kara Nokta Belirleme, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

61. Çömert, R., Bilget, Ö., Çabuk, A., 2015. Kyoto Protokolüne İmza Atan G20 Ülkelerinin Yıllara Göre Karbon Salınımlarının (1990- 2013) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Analizi, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.       

62. Bilget, Ö., Çömert, R., Çabuk, A., Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma ve Nüfusun Karbon Ayak İzi Üzerine Etkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

63.Aksoy, T., Çabuk, A., 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak, Küresel Ölçekte Su Kıtlığı Yaşanan Bölgelerin Tespiti, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.                                                                      

64.Olcay, F., Çabuk, A., 2015. Demir ile Kirlenmiş Su Kaynaklarının CBS Ortamında Kolera ile İlişkilendirilmesi, Akademik Bilişim 2015 Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

65. Çabuk.S., 2015, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) Gezegenimizi ve Geleceğimizi Tasarlıyor” Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından,“13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” etkinlikleri, Tekirdağ.

66. Çabuk, A., Çabuk, SN. 2015. CBS Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Ülkemize Katkıları (Uzaktan Eğitim Modeli, Mesleki Yeterlilik), Dünya CBS Günü Zirvesi 18-19 Kasım 2015, Ankara.

67. Erdoğan, S., Dereli, M.A., Yalçın, M., Çabuk, A., 2015. Trafik Kazaları Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin CBS Destekli Mekansal İstatistiksel Metotlar İle Bir Model Geliştirilmesi, &.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara.

68. Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Esat, K., Güney, Y., Tün, M., Avdan, U., Temel, A., Çabuk, A., Telsiz, S., Aldaş, G.U., 2015. Why Morphology-Dependent Studies Alone Are Not Enough TO Determine Active Fault Branches: Lessons From The Çukurhisar Sultandere Segment, The Possible Source of The 20 February 1956 Eskişehir Earthquake, Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium 10-12 June 2015 Kocaeli, Turkey.

69. Çabuk.S., 2015, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) Gezegenimizi ve Geleceğimizi Tasarlıyor” Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından,“13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” etkinlikleri, Tekirdağ.

70. Araş. Gör. Zehra Yiğit Avdan a *, YL. Öğr. Demet Yıldızb, Prof. Dr. Alper Çabukb Ülkemizde İklİm Değİşİklİğİne Bağlı Doğal Afetlerİn Önlenmesİ Açısından Yeşİl Altyapı SİSTEMLERİNİN değerlendİrİlmesİ II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015, Türkiye

71.Çabuk, A., 2015. PANEL: Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı e-Devlet Uygulamaları ve Standartlarına Dayalı Birlikte Çalışılabilirlik, UYDU UZAY ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ ZİRVESİ11-12 Aralık 2015, İstanbul.

72.METİN, T.C., ÇABUK A., 2017. Rekreasyon Kalitesinin Saptanmasında Görsel-Algısal Ve Estetik Arazi Formunun Kullanılması         4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

73.METİN, T.C., ÇABUK, S.N., ÇABUK A.,2016. Rekreasyon Fırsat Dağılımı Yönteminin Zayıf-Güçlü Yönleri Ve Peyzaj Karakterleri Bağlamında Değerlendirilmesi, 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi

74.METİN, T. C, ÇABUK, A.,  2016. Rekreasyon Fırsat Dağılımı Yönteminin Turizm Peyzaj Karakterleri Temelinde Yeniden Kurgulanması, 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi.

75.ERŞEN G., YÜNCÜ H.R., METİN T.C., ÇABUK A., 2016. GASTRONOMİ TURİZMİNDE YENİ AÇILIMLAR: KARABURUN YARIMADASI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ROTASI, BALIKESİR GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ

76.Cengiz, A.E.,ÇABUK, A, AYTEKİN, O., ÖZDEMİR İ., 2016.  Yapım Yönetiminde CBS ve BBM Entegrasyonu Üzerine Bir Araştırma, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

77. ÇABUK A., 2016.  Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi bağlamında kentsel tasarım, 1. Kentsel Tasarım Sempozyumu

 

b. Sözlü sunulmuş ulusal bildiriler ve poster tebliğler

 

1.Çabuk, A., Kurum, E., Ekşioğlu, T., 1995. Yaşanabilir Bir Yerleşmede Yaşam Kalitesi Kriteri Olarak Açık Yeşil Alanların ve Yapı Çevrelerinin Istatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Arc Info User Grup Toplantısı, Ankara.                                                                                                                   

2.Başal. M., Kurum, E., Çabuk, A., Ekşioğlu, T., 1994. Peyzaj Tasarımında Bilgisayar Desteği - Sivrihisar Altın Madeni Peyzaj Tasarımı, CAD/CAM'94, İstanbul.                                         

3.Başal, M., Çabuk A., 1994. Peyzaj Tasarımında Bilgisayar Desteği - Lazurnaya Otel Peyzaj Tasarımı, CAD/CAM'94, İstanbul.                                                                                                                     

4.Çabuk, A., Ekşioğlu, T., 1996. Peyzaj Mimarlığında Görselleştirme ve Animasyon, Auto CAD Kampı'96, İstanbul.                                                                                                                       

5.Oğuz,D., Çabuk,A., Ekşioğlu,T,, 1996. Geçmişten Günümüze Ulus Meydanı Çevre Planlama ve Tasanmına Bütüncül Yaklaşım, Poster Tebliğ-Bildiri, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, 1996      

6.Çabuk, A., 2000. Geleneksel Yöntemlerden Bilgisayar Destekli Tasanma Geçişte Sistem Analizinden Yararlanılması, TMMOB, PM.Odası, Poster Tebliğ- Bildiri, Ankara.

7.Çabuk, A., Kafarov, R., 2000. İnternet Destekli Turizm Bilgi Sistemi Oluşturulması, İ-Net TR Konferansı, İstanbul.                                                                                                         

8.Çabuk, A., Erdoğan, Ş., 2001. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Planlama Eğitimi İçin İnternet Destekli Bir Eğitim Modeli Oluşturulması, Akademik Bilişim Konferansı, Samsun.                        

9.Çabuk, A., 2004. Tasarım ve Planlama Eğitiminde CBS ve Uzaktan Algılama, ESRI 9. Kullanıcı Grubu Sempozyumu, Ankara.

10.Çabuk, A, 2005. Koruma Çalışmalarında Yersel Fotogrametri Olanaklarından Yararlanılması, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi Yeni Fırsatlar Programı Eğitim Paneli, 1 Temmuz 2005.

11.Çabuk, A., Alanyalı, F., Deveci, A., Ergincan, F., 2005.  ’’Patara Hurmalık Hamamı Dokumantasyon Çalışmalarında Yersel Fotogrametriden Yararlanılması, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Patara Paneli, 22 Aralık 2005. 

12.Çabuk, A., 2006. Peyzaj Mimarlığı Sınırları, Peyzaj Mimarlığı Akademisyenleri Topluluğu (PEMAT) Toplantısı, Ankara.

13. Çabuk, A., 2009. TMMOB Yerel Yönetimler – Yerel Sorunlar Paneli, Yiğit Gülöksüz ve Doç.Dr. Tarık H. Şengül (Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı) ile birlikte panelist, Bodrum

14.Çabuk, A., 2007, Peyzaj Mimarlığında Akreditasyon, Peyzaj Mimarları Odası Akreditasyon Paneli, Mimarlar Odası Ankara Şube, Ankara.

15. Çabuk, A., Uyguçgil, H., Çabuk, SN., 2011. CBS Eğitiminde Uzaktan Öğrenme Olanakları ve Akreditasyon. ESRI 16. Kullanıcı Grubu Toplantısı, Ankara

16. Avdan,U. Ergincan,F. Çabuk,A., 2011. "Arkeoloji ve Mimari Belgelemede Yersel ve Balon Fotogrametrinin Kullanılması (Patara Örneği)", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas.

17. Çabuk, A., 2013. Kuraklıkla Mücadelede CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojileri, 1.Kuraklık Çalıştayı, Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, Eskişehir.

18. Çabuk, A., 2013. Geotasarım Kuramı ve CBS Eğitimi, Açılış Konuşması, ESRI Kullanıcı Grubu Toplantısı, Ankara

19. Çabuk, A., 2013. Planlamada CBS Kullanımı, Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü, Tunceli.

20. Çabuk, A., 2013.  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Yükseköğretim Kurumları İçin Fırsatlar, Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü, Tunceli.

21. Çabuk., A., 2013, “Netigma ile Geliştirilen Projeler” Oturumu Açılış Konuşması, Netcad Uluslararası Kullanıcı Grubu Toplantısı, Ankara.

22. Çabuk, A., Steiner, F.,  2013, Gezegeni İyileştirmek, Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu Açılış Konuşması, Eskişehir.

23. Küpçü, R., Teke, M., Çabuk, A., 2014. RASAT Uydu Görüntülerinin Ortorektifikasyonunda Farklı Referans Ve DEM Verileri İle Sonuçların Karşılaştırılması, 3. Jeoloji Uzaktan Algılama Sempozyumu JEOUZAL-2014 (13-14/03/2014)

24. Çabuk, A., 2014. Mekansal Planlamada Yer Seçim Modelleri, İleri Düzey Mekansal Analizlerde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Ankara

25. Çabuk, A., 2014. Mekansal Planlama ve Tasarımda Yer Seçimi, PMO Genç Yaz Kampı ve Çalıştayı, Hatay, Payas.

26. Çabuk, A., 2014. Uydu Görüntülerinin Kıymetlendirilmesi Konusunda Kamuda Yürütülen Faaliyetler, Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı, 1920 Mart 2014, Ankara

27. Çabuk, A., Kültürel Varlıkların Belgelendirilmesi Yüksek Lisans Programı, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalları Yüksel Lisans Programları ve Öncelikli Alanlara Yönelik Altyapı İyileştirme Çalıştayı, 6 Kasım 2014, Eskişehir

28. Çabuk, A., 2014, Gezegeni İyileştirmeye Adanmış Bir Meslek : Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı Odası, Perşembe Sohbetleri, 31 Ekim 2014, Ankara.

29. Çabuk.S., 2015, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) Gezegenimizi ve Geleceğimizi Tasarlıyor” Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından,“13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” etkinlikleri, Tekirdağ.

 

c.Yayınlanmış uluslararası

 

1.Çabuk, A., 1995. Sustainable Tourism and Development Application Of Computer Facilities For Minimizing The Environmental impact Of Tourism, IFLA 32. Dünya Kongresi, Thailand

2.Çabuk, A., Çelem, H., 2003. A Method For Social Cost Benefit Analysis For Development Projects, International Symposium on Quality of Urban Life                                                       

3.Çabuk, A., Dönertaş, A., 2001. Ülkemizdeki Kentsel Tasarım Anlayışı ve Tasarım-Planlama Eğitimi Üzerine Eleştiri ve Öneriler, MSU International Conference on Urban Design, Istanbul

4.Dilek, E.F., Şahin, Ş., Çabuk, A. 2002. “Tourism in Mersin/Tarsus Coastal Zone Within the Context of Sustainable Landscape Planning”. Local Resources and Global Trades-Environment and Agriculture in the Mediterranean Region, Agriculture and Urbanisatıon in the Mediterranean Region: Enabling Policies for Sustainable Use of Soil and Water, Concerted Action Financed by the European Commission INCO-DC(DgXII) Contract no. IC18 - CT98 –0268, Ege University, 26 April-1 May, İzmir, CHIEAM Option Meditterraneennes, Number 57, 477-484

5.Çabuk, A., Çelem, H., 2003. Valuation of Social Cost and Benefit for Engineering Projects and A Proposal For Turkey, 14th International Symposium on Urban Design and Applications / Urban Regenaration and Urban Design                                                                                                 

6.Çabuk, A., Başal, M., Yılmaz, O, Akpınar, N & Karademirler, S., 2004. Visualization as a part of environmental planning for industrial activities for monitoring environmental degradation. 15th International Urban Design Symposium.                                                                                             

7.Karakoç, İ, Ulu, A., Çabuk, A, Karademirler, SN., 2004. Politics, performance and governance arrangements for sustainable planning approaches in developing countries: Turkey and Middle Eastern countries case, 15th International Urban Design Symposium.                                                    

8.Çabuk, A.,Karademirler, SN., 2004. Geographical Information System and Computer Aided Design Based Method on Surveying for Urban Regeneration Studies in Historic Sites, 15th International Urban Design Symposium.     

9.Çabuk, A., 2004. GIS Education For Architecture And Design Schools, ESRI Education User Conference, San Diego.     

10.Cabuk A., 2005.   “Utilizing Remote Sensing Data for Establishing Planning Information System”, International Conference on Advenced Remote Sensing for Earth Observation Systems, Techniques and Applications, 8-11 Mayıs 2005.

11.Çabuk, A., Karabağ, S., Şahin, S., 2005. Re-Designing a National Geography Education Program Policy Using GIS, ESRI User Conference, ESRI International Education Conference, San Diago, Agustos 2005

12.Doğru, E., Çabuk, A., Tün, M., Avdan, U., Yavuz, M.İ., 2007. Vehicle Routing, Vehicle – Camcorder Tracking and Navigation System of Police Department in Eskişehir City, Gis Development Location Asia 2007, 13-14 September 2007, International Conference and Exhibition on Positioning, Navigaiton and Timing, International Congress on Vehicle Navigation,  Hong Kong

13.Düveroğlu, T., Çabuk, A., Çabuk, S. N., 2007. A Review for Impacts Of Acid Mine Drainage (AMD) and Using Computer Applications for Determining Impacts, International AMD Conference, Lefke.

14. Değerliyurt, M., Koç, E., Çabuk, A., Yavuz, M.İ, 2008, Emniyet Araçlarinin En Kisa Sürede Olay Yerine Ulaştirilmasi Için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (Cbs) Yararlanilmasi: Eskişehir Il Emniyet Müdürlüğü Örneği, ICGIS 5.Uluslararsı CBS Konferansı, İstanbul.

15. Çabuk,A., Alanyalı,F., Ergincan,F., Avdan,U., Deveci,A., 2008. "Advanced Technologies for Archaeological Documentation: Technological and Educational Aspects", 1st International Workshop on “Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management”, Roma-İtalya.

16. Çabuk, S.N., Çabuk, A., Işık, Ö., Çömlekçi, M., 2009, GIS Aided Urban Design Within The Concept Of  Design With Nature : The Role Of The Landscape Architect, International Urban Design Symposium, Istanbul.

17. Tün,M., Avdan, U.Kaplan, O., Güney,Y., Çabuk,A.Kaypak, B.Uyar Aldaş,G., Ecevitoğlu,G.B., Esat,K., Seyitoğlu, G., 2010.  "A New Look to the Eskişehir Fault", The 19. International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 23/11/2010

18. Mutlu, S., Çabuk, A., Güney, Y., 2011. GIS Based Site Determination Model for Productive Solar Farm: A Case Study in Eskişehir, ISOPE – 2011 Maui Conference, THe 21st International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference, 19 – 24 / 07 / 2011

19. Ekin, E., Çabuk, A., 2011. OGC Olanakları İle CBS Tabanlı Hizmet Yönetimi: Akıllı Altyapı, 6th International Advanced Technologies Spmposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

20. Tün, M., Avdan, U., Kaplan, O., Güney, Y., Çabuk, A., Kaypak, B., Aldaş, G.U., Ecevitoğlu, B., Esat, K., Seyidoğlu, G., A new Look to the Eskişehir Fault,  The 19. International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, At Ankara, Turkey

21. Kia, F.R., Çabuk, A., Cengiz,A.E., Vahed, A.T., Mutlu, S., 2011. Alternative Electric Enegy Source Selection in Construction Projects: A Case Study in Turkey, The World Congress on Engineering WCE 2011, IA ENG International Association Of Engineers, 6-8 July 2011, London.

22. Çabuk., S.N., Çabuk, A., Şenöz, E., 2013. Geodesign for Minimizing Disaster Risks. International Earthquake Symposium, Van.

23. Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Esat, K., Güney, Y., Tün, M., Avdan, U., Temel, A., Çabuk, A., Telsiz, S., Aldaş, G.U., 2015. Why Morphology-Dependent Studies Alone Are Not Enough TO Determine Active Fault Branches: Lessons From The Çukurhisar Sultandere Segment, The Possible Source of The 20 February 1956 Eskişehir Earthquake, Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium 10-12 June 2015 Kocaeli, Turkey.

24. YÜNCÜ H.R., ÇABUK A., METİN T., TÜRE C., 2017.  Village Symbiosis in Rural Tourism Model: Ekim Village Symbiosis, 1st International Rural Tourism and Development Congress

25. CANBEY ÖZGÜLER V., AKŞİT A., SAYIN H.C.,, ÇABUK S.N., ÇABUK A., 2017  Küreselleşen Dünya’da Öncelikli Olarak Barınma İhtiyacını Karşılayamayan Göçmenler İçin Barınma, İstihdam ve Mekansal Çözümleri Kapsayan Yeni Yerleşim Modeli , II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

26. Cengiz A.E, AYTEKİN O., ÖZDEMİR İ., KUŞAN H., ÇABUK A., 2017. A Multi-Criteria Decision Model for Construction Material Supplier Selection, Creative Construction Conference

27. Kırçın P.N., ÇABUK S.N., ÇABUK A., 2017. Afete Maruziyet Riskinin Azaltılmasında Peyzaj Mimarlığı Disiplininin Rolü, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

28. Kırçın, P.N., ÇABUK S.N., Aksoy K., ÇABUK A., 2017. Ülkemizde Yeşil Alanların Afet Sonrası Toplanma Alanı Olarak Kullanılma Olanaklarının Artırılması Üzerine Bir Araştırma, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

29. ERŞEN G., YÜNCÜ H.R., METİN T.C., UYGUÇGİL H., ÇABUK A. 2017 Gastroturizm Rotalarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Desteği, 2nd International Symposium On Social Sciences.

30. METİN T.C., ÇABUK A.,  2017. Rekreasyon Aktivite Türleri ve Rekreasyon Aktivitelerinin Kategorileştirilmesine İlişkin Bir Envanter Çalışması, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

31. ÇABUK S.N., METİN, T.C., ÇABUK, A., 2017. İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of İzmir Karaburun Region in Terms of Agrotourism Opportunities, 1st International Rural Tourism and Development Congress.

32. METİN T.C.,ÇABUK, S.N.,ÇABUK A..,2017. Kırsal Rekreasyon ve Kırsal Alanlarda Rekreasyon - Planlamasının Önemi The Importance of Rural Recreation and Recreation Planning in Rural Areas, 1st International Rural Tourism and Development Congress.

33. ÖZDEMİR A.,, SAYIN H.C., ÇABUK, A.D,, Akşit A., METİN T.C., ÇABUK, S.N., ÇABUK, A., 2017.  Yere Dair - Yeri Tanımlı Olmayan Ekolojik Yaşam Birimleri Tasarlamak, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

34. CANBEY, ÖZGÜLER, V., AKŞİT, A., SAYIN H., C., ÇABUK, S.N., ÇABUK A., 2017.       Küreselleşen Dünya’da Öncelikli Olarak Barınma İ̇htiyacını Karşılayamayan Göçmenler İ̇çin Barınma, İ̇stihdam ve Mekansal Çözümleri Kapsayan Yeni Yerleşim Modeli, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

35. ÇABUK S.N., CANBEY Ö., V., METİN, T.C. YÜNCÜ, HİLMİ, R., ÇABUK A., 2017. Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Agroturi̇zm Olanaklarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

36. METİN, T.C., ÇABUK S.N., SAYIN H.C.,,AKŞİT, A., ÇABUK, A. 2017.  Kentsel Mekan Tasarımı Sistemindeki Dönüşüm Gerekliliği ve Sürdürülebilir Bir Model Önerisi - The Need For Transformation In Urban Space Design System And A Sustainable Model Proposal, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

37. Ağaçsapan B,, Akkurt A., Ulutak E., ÇÖMERT, R., UYGUÇGİL, H., ÇABUK S.N., AVDAN, U., ÇABUK,  A. 2017.  The GIS Based Evaluation of Building Rooftops’ Photovoltaic Potentials Using UAV (Unmanned Aerial Vehichle) Data, 3rd Energy for Sustainability International Conference: Designing Cities and Community

38. ERŞEN, G., YÜNCÜ, H.R.,, METİN T.C., inaltay, B,UYGUÇGİL, H., ÇABUK, A. 2016.  DEVELOPING FARM PRODCUTS ROUTE WITH THE AIM FARM TOURISM AND GASTRO-TOURISM IN KARABURUN WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SUBSYTEMS, 2. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi

39. CENGİZ, A.E., ÇABUK, A., AYTEKİN, O., ÖZDEMİR, İ., 2016.  TOWARDS TO GIS BIM INTEGRATION ON CONSTRUCTION LOGISTICS, 41st IAHS Word Congress

40. AÇIKKALP E., KARAKOÇ T.H., ALTUNTAŞ, Ö., ÇABUK, A.,2016.  Assessment of Sustainable Energy Solutions For Refugee Camps, Arctitecture In Emergency: Re-thinking The Refugee Crisis

41. ÇABUK, S.N., ERDOĞAN, S., ÇABUK, A., 2016.Using Distance Learning Methods For Increasing Geographical Information Information Systems Utilization Capacity, International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016).

42. ÇABUK, S.N, ERDOĞAN, S., ÇABUK, A.,  2016. Vocational Qualifications and Certification System Development For GIS Jobs Ministry of environment and Urbanization Case      International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016).

43. ÇABUK, S.N., DEĞERLİYURT, M., METİN T.C., ÇABUK, A., 2016.  Evaluating Geodesign With Ecophysiography, 41st IAHS Word Congress.

44. DEĞERLİYURT, M., ÇABUK, S.N, METİN T.C., ÇABUK, A., 2016.  Significance of Ecophysiographical Evaluation During Geodesign Process Geomed 2016 - 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

45. SAYIN, H.C., ÇABUK, S.N., CANBEY ÖZGÜLER V., ÇABUK, A., 2016.  Eco collectives As a Solution For Forced Displacement Architecture In Emergency: Re-thinking The Refugee Crisis

46. YİĞİT A. Z.,, Yıldız, D., ÇABUK, A., 2015.  ÜLKEMİZDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DOĞAL AFETLERİN ÖNLENMESİ AÇISINDAN YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015)

d. Özeti yayınlamış, sözlü sunulmuş uluslararası bildiriler veya uluslararası  poster bildiriler

 

1.Çabuk, A., Kafarov, R., 2000. GIS and Multimedia Based Tourism Information Systems, ESRI European, Middie Eastern and African User Conference, İstanbul.                         

2.Çabuk, A., Ahern, J., 2000. GIS Education for Planners Using Hypotetical Models, ESRI European, Middle Eastern and African User Conference. 2000, İstanbul.                                         

3.Çabuk, A., Ahern. J., 2000. GIS For Minimization Of The Disaster Consequences And Design Of Disaster Management System For Possible Disasters in Marmara Region, ESRI European, Middie Eastern and African User Conference, İstanbul.                                                                     

4.Çabuk, A., 2001. Design of a Multimedia and GIS Aided Interactive Tourism Information System, Geospatial World Kongresi, Atlanta.                                                                                        

5.Eren, K.. Kartal, F., Çabuk, A., 2002. The Use of High Resolution Satellite Images For Telecommunication Applications in Saudi Arabia. International Conference on Remote Sensing.                                                                                                                                                

6.Çabuk, A., AIKhedheiri, A., Ekşioğlu, T., Eren, K., 2002. Developing GIS Application As A Planning Infrastructure. ESRI International User Conference, Dubai.                                                                                                                                                                                                         

7.Eren, K., Çabuk, A., AIKhedheiri, A., Ekşioğlu, T., Fadaan,A., 2002. Using GIS Capabilities For Planning Studies. ESRI International User Conference, Dubai.                                     

8.Ataç, A., Kulaç, A., Karademirler, S., Çabuk, A.,2003. Tackling Poverty and Inequality, World Health Organization Healty Cities Conference.                                                              

9.Aksoylu, S., Çabuk,A., Akçoral,B., Tutal,O., Ulu,A., Apaydın,T., İnceoğlu,M.,Çabuk,S. 2004. GIS Capabilities for detection of the Changes of Urban Form and Determination of the Priorities for Conservation Areas: Odunpazarı-Eskişehir Case, IPHS2004-Barcelona.   

10.Aksoylu, S., Çabuk,A., 2004. Detection Of Sufficiency And Accessibility Of Recreational Areas And Proposed Actions By Using Geographical Information System And Remote Sensing Capabilities: Eskisehir Case, Edinburg.

11.Yazgan, M., Erdoğan, E., Çabuk, A-, Ekşioğlu, T., 1999. Sustainable Landscape Planning: Belek Case, IFLA Dünya Kongresi. Kopenhag                    

12.Çabuk, A.. Metin, O., Saner, S., 2002. GIS for Planning Studies. ESRI International User Conference, Dubai.                                                                                                                                                             

13.İnceoğlu, M., Çabuk, A., 2003. Kentsel Tasarım Açısından Modernizm Postmodernizmin Sentaktik / Semantik Yapısının Karşılaştırılması, 14th International Symposium on Urban Design and Applications / Urban Regenaration and Urban Design.                                                                                  

14.Saner, S., Çabuk, A., Eren, K., 2004. Developing GIS Applications And Office Connectivity To Provide Governance For Planning Studies, ISPRS Sempozyumu Poster Tebliğ                           

15.Karademirler, S.N, Çabuk, A., Eren, K., 2004. Utılızıng Hıgh Resolutıon Satellıte Images For Producıng Base Maps And Rectıfıcatıon Of Exıstıng Data: Saudı Arabıa Plannıng Informatıon System Case, ISPRS Sempozyumu Poster Tebliğ                                                                             

16.Ayday, C., Çabuk, A., Altan, M., 2004. GIS AND RS educatıon under the institute of natural and applied sciences of Anadolu University and online education proposal for international world campus, ISPRS Sempozyumu Poster Tebliğ                                                                                          

17.Çabuk, A., Çabuk, S.N., 2004. Utilizing Remote Sensing Data And Real Time Kinematics GPS Surveying For AM/FM Systems, ISPRS Sempozyumu Poster Tebliğ        

18.Çabuk, A., Eren, K., 2006. Utilizing Planning Information System and High Resolution Satellite Images For Coastal Planning: Saudi Arabian Case, Coastal GIS Congress, Australia.

19. Çabuk, A., Şahin, Ş., Dilek, F., 2006. Sustainable Landscape Planning for Tourism Development Area in Mersin-Tarsus Coastal Zone, Coastal GIS Congress, Australia.

20. Çabuk, A., Yavuz,M.İ., Avdan, U., 2007. "Vehicle Routing, Vehicle - Camcorder Tracking and Navigation System of Police Department in Eskişehir City", Location Asia 2007, Hong Kong.

21. Alanyali,H., Alanyali, F., Cabuk, A., Deveci, A., Ergincan, F., Avdan, U., 2007. "Using Global Positioning System Capabilities for the Determiniation of Archaeological Protection Area Boundaries: Patara Case", CAA 2007, Berlin.

22.Avdan, U. , Alanyalı, F. Çabuk, A., Deveci, A., Alanyalı, H.Ergincan, F., Akça, S.,2007, Advanced Technologies In Archaeological Site Documentation: Patara Case, CAA Congress, Berlin.

23.Ergincan, F., Alanyalı, F., Çabuk, A., Deveci, A., Alanyalı, H.,Avdan, U., Akça, S., 2007, Use Of Advanced Technologies In Archeology: Educatıonal Aspects, CAA Congress, Berlin.

24.Alanyalı, F. , Deveci , A., Ergincan, F., Avdan, U., Çabuk, A., Alanyalı, H. Akça, S., Çabuk, S.N., 2007.Geographical Information System For Management And Documentation In Archeology, CAA Congress, Berlin.

25.Deveci, A., Çabuk, A., Ergincan, F., Avdan, U., Akça, S., Alanyalı, H., Alanyalı, F. 2007. Balloon Photogrammetry In Archeology, CAA Congress, Berlin.

26.Çabuk, A., Alanyalı, F., Alanyalı, H., Deveci, A., Ergincan, F., Avdan, U., Akça, S., 2007. Production Of Base Maps For Archaelogical Sites And GPS An

d GIS Support For Field Surveys, CAA Congress, Berlin.

27. Çabuk, A., İnceoğlu, M., 2008. Developing Vehicle Tracking and Routing System: Eskisehir City Police Department Case, WALIS Forum, Perth, Avustralya.

28. Bakış, R., Bayazıt, Y., Çabuk, A.,2012. CBS Ile Havza Analizi Ve Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Âraştırılması: Seydisuyu Havzası Örneklemi, FABA 2012, Eskişehir.

29. Çabuk, S.N, Ersoy, M., Çabuk, A., Hocaoğlu, T., Bakış, R., 2012. Su Kaynaklarının Planlanmasında Coğrafi Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Geotasarım Kuramı, FABA 2012, Eskişehir.

30. Ersoy., M., Çabuk, S.N., Hocaoğlu, T., Çabuk, A., 2012. GIS As A Planning Tool: Uludağ National Park Study Case, Geospace Summit 2012, Brüksel.

31. KIVILCIM ÇORAKBAŞ F., ÇABUK, A., 2017. İstanbul Kara Surları’xxnın Somut ve Somut Olmayan Kültürel Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Modellenmesi, TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ

 

 

bottom of page