top of page

YAYINLAR

3. Yayımlanmış Kitaplar ve Kitapta Bölüm

1.Başal, M., Yılmaz, O., Akpınar, N. ve ark., 1995. Sivrihisar Kaymaz Altın Madeni Doğa Onarımı ve Alan Kullanım Planlaması, Araştırma, Yayın No: 1414, Ankara.                                        

2.Kurum, E., Çabuk, A., 1998. Peyzaj Mimariiğında Bilgisayar Kullanımı, Ders Kitabı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayın No: 2, Ankara.

3.Çabuk, A., 2001. Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemleri Cilt 1, Temel Kavramlar ve Tanımlar, İstanbul.

4. Dilek, E.F., Çabuk A., Şahin Ş. ,2004. “Strategic Landscape Planning for Tourism: The Tarsus Coastal Zone Example”. in Barbanente A., Borri D., Camarda D., Grassini L., Khakee A., Local Resistence to Global Pressure: A Mediterranean Social/Environmental Planning Perspective, Paris, L'Harmattan, pp.424-439.

5.Çabuk, A., vd. , 2006. Açıköğretim Fakültesi Çevre Sağlığı Kitabı, 1.Bölüm, Eskişehir.

6.Çabuk, A., vd. , 2006. Açıköğretim Fakültesi Çevre Sağlığı Kitabı, 5.Bölüm, Eskişehir.

7.Çabuk, A., vd. , 2006. Açıköğretim Fakültesi Çevre Sağlığı Kitabı, 10.Bölüm, Eskişehir.

8. Çabuk, K., Çabuk, A., Açıköğretim Fakültesi Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, 1. Bölüm

9. Çabuk, K., Çabuk, A., Açıköğretim Fakültesi Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, 2. Bölüm

10. Çabuk, K., Çabuk, A., Açıköğretim Fakültesi Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, 3. Bölüm

11. Çabuk, A., Avdan, U., Tutal, O., Tün, M., Deveci, A., Özmert, Ç., Özmert, E., 2009. Mimari Koruma Çalışmalarında Lazer Tarama Tekniği Uygulaması: Ankara Hacibayram Bölgesi Örneklemi, Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Kitabı, Eskişehir.

12. Ergincan, F., Avdan, U., Tün., M., Çabuk, A., 2009. Patara Hurmalık Hamamında Yürütülen Mimari Belgeleme Çalışmaları, Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Kitabı, Eskişehir.

13. Çabuk, A., Avdan, U., Ergincan, F., Alanyalı, F., Deveci, A., 2009. Kültür Varlıklarının Belgelemesinde Ileri Teknolojiler Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Kitabı, Eskişehir.

14. Işık, Ö., Çabuk, A., 2009. Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş – Uygulama Kılavuzu, Eskişehir.

15. Çabuk,A., Uyguçgil, H., 2010. CBS’de Yorumlama ve Analiz Teknikleri 1.Ünite, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

16. Çabuk,A., Uyguçgil, H., Bektöre, E., Işık, Ö.,  2010. CBS’de Yorumlama ve Analiz Teknikleri 6.Ünite, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

17. Küpçü, R., Çabuk, A., 2010, Uzaktan Algılama 5. Ünite, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

18. Küpçü, R., Çabuk, A., 2010, Uzaktan Algılama 6. Ünite, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

19. Çabuk, A., 2010, Uzaktan Algılama 7. Ünite, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

20. Çabuk, A., 2010, Uzaktan Algılama 8. Ünite, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

21.Değerliyurt, M., Çabuk, SN., Çabuk, A., 2015. Coğrafya’yı Geotasarımla Tanımlamak, Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar (Ed. Prof.Dr.Recep Efe), sayfa 409-419, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-975-441-447-9, İzmir.

22. Çabuk, A., Sayın, H.C., 2018. Afet ve Acil Durum Yönetimine Giriş, I.Ünite, Temel Kavramlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

23. Çabuk, A., 2017.  Konumsal Veri Modeli, Ünite I, Konumsal Veritabanı II kitabı (editör Hakan Uyguçgil) içinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

 

4. Editörlük

 

1. Çabuk, A., 2010. CBS’de Yorumlama ve Analiz Teknikleri Yazılım Kullanım Kitabı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

2. Çabuk, S.N., Çabuk, A., Avdan, U., Tün, M., 2013. I. Uluslararası Çevre Sorunları Sempozyumu Sempozyum Bildiri Kitabı, Eskişehir. 

3. Turizmde Yeni Ufuklar                     2017                    Editör                  Lambert Academic Publishing

4. Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş                         2017 Editör       Anadolu Universitesi

5. Turizmde Yeni Ufuklar                     2017                    Editör                  Lambert

6. Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş                      2017 Editör       Anadolu Üniversitesi

7. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ofis Uygulamaları I    2017 Editör       Anadolu Üniversitesi

8. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş       2016                    Editör                  Anadolu Üniversitesi

9. Coğrafi Bilgi Sistemleri                     2016                    Editör                  Anadolu Üniversitesi

10. Coğrafi Bilgi Sistemleri                     2015                    Editör                  Anadolu Üniversitesi Yayınları

11. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş       2015                    Editör                  Anadolu Üniversitesi Yayınları

12. UZAKTAN ALGILAMA                      2010                    Editör                  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

13. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ                      2010 Editör       ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

14. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ         2010                    Editör                  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

15. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA KİTABI           2010        Editör       ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

16. CBS de Yorumlama ve Analiz Teknikleri                  2009 Editör       ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

17. Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Kitabı                   2009 Editör       ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

18. Açıköğretim Fakültesi Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş         2009        Editör       ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

19. Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri Kitabı      1998        Editör       ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

 

An 1 chor
bottom of page